Spiritualiteit is niet iets dat buiten jou ligt, het is wie jij bent

Een open blik

In mijn praktijk leer ik jou met een open blik te kijken naar wie jij bent. Vaak is dit niet zo gemakkelijk. Van veel dingen vinden we dat ze anders moeten en nemen we het ons zelf kwalijk dat we zijn zoals we zijn. Al is de wil om anders te zijn of te doen begrijpelijk is juist hier een open blik belangrijk. Het helpt je los te komen van veroordelingen en identificaties die je ten slotte alleen maar meer ongelukkig maakt. Met deze blik krijg je meer begrip voor jezelf en krijg je zicht hoe je zelfbeeld en aannames zich in de loop van jouw geschiedenis hebben opgebouwd. Dit maakt dat de kramp rond het probleem losser wordt. In de ruimte die dan vrij komt hervind je het contact met je vrij aard die altijd in jou aanwezig is. Hierin vind je de liefde om jezelf met andere ogen te zien en de wijsheid hoe met jouw levenssituatie om te gaan.

Werkwijze

Ik werk met een gratis kennismakingsgesprek. Klikt het dan maken we een afspraak voor de intake. We formuleren een duidelijke vraag - en doelstelling. Elke sessie kijken we hier met behulp van een evaluatieformulier op terug. De eerste vijf keer werk ik het liefst wekelijks, daarna kijken we of en met welke frequentie we doorgaan.De ervaring leert dat je na deze vijf keer al veel meer inzicht hebt gekregen in je gedragspatronen en hoe die zich in de loop van je geschiedenis hebben opgebouwd. Ook heb je ervaring opgedaan om in contact met jezelf, vanuit een open hart en liefdevolle vriendelijkheid je leven vorm te geven.
Ik start elke sessie met een korte meditatie en vraag je dit ook gedurende de sessies dagelijks thuis te doen.

(Voor meer informatie zie link praktisch.)